Medlemskap/GDPR

Vill du förändra din livsstil, träna, träffas och trivas?

Boka då tid med en medlemsrådgivare där vi berättar mer om vad vår anläggning har att erbjuda 

Medlemsrådgivare Club Gym+ Vaggeryd

Maria Randow      maria.randow@navnet.se 

 

 

 

GDPR

Information gällande personuppgiftsbehandling av Club Gym+  medlemmar.

Club Gym+ behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras eller på annat sätt behandlas har du rätt till viss information om dessa uppgifter.

Club Gym+ är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är korrekt. Du kan alltid kontakta oss via mail till mikael@gymlus.se. Medlemskapet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter. Club Gym+ behöver dock vissa uppgifter om dig för att ingå medlemskap på Club Gym+.

Som medlem sparas dina personuppgifter och behandlas för vissa särskilda ändamål. Dessa uppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgiftsbehandlingen som utförs i samband med ditt medlemskap följer gällande lagstiftning. Den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkor och för att Club Gym+ har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis hälsa - utförs endast efter nödvändighet och med stöd av lagstiftning.

Club Gym+ behandlar dina personuppgifter med ändamål att upprätthålla en god registervård. Skötsel av medlemsadministration, utskick av medlemsnyheter och relevant marknadsföring. Club Gym+ kan också behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras då det är viktigt att kunna säkerställa medlemmars identitet. Dina personuppgifter behandlas med nödvändighet i Sagas IT-system.

Lagringstiden
Club Gym+ behandlar dina personuppgifter så länge ditt medlemskap är giltigt. Senast ett år efter att ditt medlemskap upphört, raderas dina personuppgifter. Club Gym+ fortsätter endast att lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen av uppgifterna. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till mikael@gymplus.se. Du har också rätt att vända dig till datainspektionen/integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål. Vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring dina personuppgifter.

Genom att du redan godkänt Club Gym+ medlemsavtal vid tecknande av ditt träningskort, behöver du inte göra någonting. Vill du inte få någon marknadsföring, kan du när som helst kontakta oss via [javascript protected email address] och begära att utskicken upphör.

Avtals Villkor vid Online handel av 12 eller 24 månaders medlemskap  

20201130

Villkor 

Medlemskap  
 
I ett grundmedlemskap 12 eller 24 månader ingår följande: 
 
Gymmet 
Gruppträning 
+Gymskolan 
+Supportsamtal  

Vid medlemskap på Club Gym+ Vaggeryd är medlemskap och träningstagg är personliga och gäller för all träning enligt avtal. Träningskort/Tagg/Buizpoint/Twiik/Exorlive/Onlinetjänster får ej lånas ut till någon annan person. Medlemmen är skyldig att betala den aktuella månadspremien även om medlemmen inte använder gymmet, gruppträningen eller de antal PT/Hälsocoach/Massagetillfällen/Onlinetjänster enligt det avtalet.    

 • Muntliga överenskommelser om gäller ej. Tillägg eller ändringar skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter. 
 • Om medlemmen intar, säljer eller köper några, enligt riksidrottsförbundets dopinglista, otillåtna dopningspreparat äger FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) rätt att stänga av medlemmen omgående. Vill medlemmen hävda motsatsen är medlemmen skyldig att utföra ett drogtest. Kostnader för testet bekostas av medlemmen själv. (FriskvårdsSupport i Sverige AB) Club Gym+ Vaggeryd är inte skyldig att betala tillbaka den innestående månadsavgiften eller övriga avgifter om testet visar positivt).
 • Incheckning på FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) sker via ett datoriserat passersystem och skall ske vid varje besök. För att säkerställa identiteten har medlemmen, genom medlemskapet, accepterat att foto på medlemmen kopplas ihop med övrig person data som lämnats vid medlemsansökan.  
 • Medlemmen ansvarar själv för att dess hälsotillstånd är sådant att deltagande i FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd eller Online aktiviteter) aktiviteter kan ske utan risk för medlemmens hälsa.   
 • Medlemmen är skyldig att ta del av den information som lämnas via anslagstavla, hemsida, e-post eller annan media som FriskvårdsSupport Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) använder för att förmedla information till sina medlemmar. FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) anses därmed ha meddelat medlemmen om information via ovan nämnda kanaler och medlemmen kan ej hävda avsaknad av information om ovanstående är uppfyllt. Föreligger fel eller brist skall medlemmen utan dröjsmål reklamera till FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd). Alla kostnader för att hävda medlems rätt mot FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) sker enligt domslut.

GDPR - Personskyddslagen (General Data Protection Regulation” – GDPR) 

Marknadsföring externt 

*Vid värvningskampanjer, via nätet (Facebook, Instagram, hemsidan samt andra kopplade programvaror) via leadbox utplacerad ute i butiker eller restauranger. där deltagande personer fyller i sina uppgifter t.ex. för-, efternamn, mailadress och telefonnummer ska informationen endast användas för skapande av nytt medlemskap. Tackar någon nej till någon form av aktivitet, tävling eller medlemskap så ska denna persons uppgifter slängas inom 1 år. Friskvårdssupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) är skyldiga att kassera samtliga dokument samt radera alla data i alla system. 

* Vid medverkan i någon form av aktivitet äger personen full rätt till att få kännedom på vilket sätt Friskvårdssupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) kommer hantera dennes personuppgifter.  
 
Intern Marknadsföring  
 
*Ex värvningskampanjer där befintliga medlemmar kan bjuda in nära och kära. Då anger medlemmar uppgifter som för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress. Den befintliga medlemmen informeras om att denne förväntas berätta för vännen att vännen kommer få en inbjudan till Friskvårdssupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) för till exempel +Medlemsprofil (+MP), prova på etc. Om vännen inte är intresserad, när den befintliga medlemmen berättar om inbjudan, ska medlemmen informera Friskvårdssupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) inom 24 timmar via sms, mail eller telefon och då kasseras alla person- och kontaktuppgifter. Om Friskvårdssupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) ej får information om att vännen ej är intresserad äger vi rätten att ringa upp. Om vännen tackar nej till medverkan av ex en kostnadsfri +Medlemsprofil så ska samtliga uppgifter raderas.  

Väljer vännen att tacka ja till erbjudandet att få en kostnadsfri +MP (+Medlemsprofil) och exempelvis ett fritt träningspass eller en fri vecka, men därefter väljer att tacka nej till ett medlemskap, så raderas +Medlemsprofilen inom 1 år från att den upprättades. 

Alla +Medlemsprofiler och avtal ska förvaras i pärmar/hårddisk/moln i alfabetisk ordning på en plats det är möjligt att stänga och låsa inne informationen med hög säkerhet så att obehöriga personer ej har tillträde.  
 
Hur hanterar Friskvårdssupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) uppgifterna vid tecknade av medlemskap? 
 
1. Kunden utför +MP, +Medlemsprofil Online eller på plats på Club Gym+ Vaggeryd 

 1. Väljer kunden att bli medlem så registreras uppgifterna i Buizpoint, Exorlive eller Twiik. 

De uppgifter som behöver skrivas in och sparas i dessa programvaror för att bli medlem via en onlinetjänst eller köp av ett medlemskap på Club Gym+ Vaggeryd är följande: 
 
Förnamn 

Personnummer 

Gatuadress 
 
Postnummer 

Ort 

Mobilnummer 
 
Mailadress 
 
3. Skulle dina ovan uppgifter ändras är du som medlem på klubben eller medlem via någon onlinetjänst skyldig att uppge den nya informationen inom 30 dgr från det datumet ändringen ägde rum.  
 
I detta avtal ingår övriga villkor för medlemmen samt för oss som bolag, anställda och samarbetspartners som hanterar medlemmen eller om du köpt din tjänst Online via hemsidan eller Actiway.  
 
 
4. Friskvårdssupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) kommer inte sälja vidare eller sprida information vidare till någon annan part än inom bolaget utan kundens/medlemmens medgivande.  
 
5. Både +Medlemskapsprofil och medlemskapsöverenskommelse/avtal som tecknat på plats eller via Online med tillhörande information förvaras inlåsta i rum/skåp/förvaring/samarbetspartner/moln dit endast behörig personal har tillträde.  
 
6. När medlemmen säger upp sitt medlemskap, enligt avtalet, kommer all information i Buizpoint, Exorlive, Twiik, Samarbetspartner (Programvaran Buizpoint, Friskvårdssportalen Actiway) samt övriga pappersdokument (medlemskapsavtal, MP etc) att raderas/slängas inom ett år från det att medlemmen sagt upp sitt medlemskap skriftligen hos någon i personalen.  

Friskvårdssupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) delar ej känsliga personuppgifter (personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning, om personen tillhör någon fackförening eller uppgifter som personens hälsa) med andra parter. 
 
Coacher, hälsocoacher, personliga tränare, massörer, instruktörer etc. hos Friskvårdssupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) som sparar känslig information kan redogöra hur, varför och vad de använder den till.  
 
Betalning  

 • FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) äger rätten att utföra kreditupplysning på den blivande medlemmen. Skulle detta visa att betalningsanmärkningar finns, kan kontant, kort eller Swish betalning krävas. Vid utebliven betalning stängs medlemmen av från anläggningen/online tjänsten/medlemskap tills betalning skett och en slutfaktura på återstående period av medlemskapet skickas.
 • Vid utebliven betalning via autogiro eller kortbetalning skickas en påminnelseavgift på 60 kr till medlemmen 

Om kontonummer/kortuppgifter inte är korrekt angivet skickas en faktura på den totala summan för medlemskapet.  

Om du själv säger upp ditt autogiromedgivande/kortbetalning utan att göra en skriftlig uppsägning via mail till [javascript protected email address] eller på plats med någon i personalen till Friskvårdssupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) äger vi rätten att fakturera resterande belopp enligt det skriftliga avtalet. 

 • Vid eftersläpande betalningar äger FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) rätt att lägga på en dröjsmålsränta (12%) varje månad.
 • Debitering sker så länge som medlemskapet är giltigt oavsett om medlem nyttjat klubben eller Online tjänsterna.. Debitering sker i minimum 12 månader om inget annat angivits på avtalet. Därefter fortsätter autogirodragningen/kortbetalningen månadsvis tills avtalet sägs upp.  

. +Medlemskapet (PT, PT Together, Wellness Together, Hälsocoach, Massage, Onlineträning etc) och avgifter som betalas via autogiro/kortbetalning förlängs automatiskt månadsvis när den avtalade grundperioden löpt ut.  
 

 • Fakturakunder får automatiskt en faktura (30 dagar netto) med aktuellt belopp enligt avtal och modell och avtal.   

Faktura kan endast hävas 30 dagar fr.o.m. fakturadatum och med en uppsägning enligt avtalets uppsägningsvillkor.   

 • Vid eventuell företagskoppling, där uppsägning av medlems anställning sker, höjs månadspremien till ordinarie pris och medlemskapet löper vidare. 
 • Startpremien är baserad på avtal och +medlemsmodell 1 eller 2 enligt nedan:

  1 = 12 månader = Klart jag vill ge mig en chans! 
   
  2 = 24 månader = Jag vill så mycket mer! 
   
  För +Modell 12 månader är startpremien 1000 kr per år, +Modell 24 månader är startpremien 500 kr per år. Startpremien betalas av alla medlemmar oavsett medlemskap. Medlemmar som har periodkort ex 12 eller 24 mån får en faktura på startpremien eller betala online med kort.  
 • Vid en förändrad situation tex. från studier till arbete är medlemmen skyldig att uppge det nya förhållandet och då betala den korrekta månadspremien/online avgiften Vid tecknade av student-, föräldraledighets-, arbetssökande- och pensionärsmedlemskap är medlemmen skyldig att visa giltigt intyg vid medlemsansökan och därefter var fjärde månad. Uteblir intyg den 15 dagen i månad 4 justeras månadspremien som sker via kortbetalning med en samlingsfaktura med betalningsvillkor 30 dgr.
  Information om en förändrad situation och Intyg skickas till [javascript protected email address]

Prisjusteringar    
. Prisjusteringar av löpande avtal (efter den bundna avtalstidens utgång) och andra avgifter sker normalt vid varje årsskifte och meddelas skriftligt minst 45 dagar före ikraftträdande. Medlemmen är skyddad mot prisjustering under den valda avtalsperioden. Justering sker först när denna period löpt ut eller när den förlängs med ny avtalsperiod. FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) förbehåller sig rätten att utföra höjningar av avgifter baserat på omständigheter utanför företagets kontroll, såsom tex moms eller andra skatter. Medlemmen har rätt att säga upp avtalet efter grundperioden löpt ut med verkan från tiden för prishöjningen.   

PT 12, 24, 48, Club Gym+, +Premium medlemskap, PT Togehter  

. Vid köp av ett fast antal tillfällen PT Together eller Personlig Träning/Coachning/Massage och andra behandlingar ex klassisk massage, idrottsmassage under modell, 12 eller 24 månader har medlemmen rätt att, tillsammans med sin Personliga tränare (”PT”)/ terapeut/Coach/Massör, fördela tiden tillsammans. Medlemmen kan exempelvis välja använda fler tillfällen med sin PT/terapeut/HälsoCoach/Massage under sitt andra år än under sitt första år.  
 
Vid en uppsägning med ett intyg pga. flytt, sjukdom eller överlåtelse är medlemmen skyldig att betala samtliga timmar som PT/Coach/behandlingar som tjänsten är förbrukad. Det kommer då att upprättas en slutfaktura som ska betalas med betalningsvillkor 10 dagar netto.  

Öppettider, Bemanning, Gruppaktiviteter/pass, Individuella instruktioner  

 • FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) äger rätt att ändra öppettider, bemanning och antal gruppaktiviteter beroende på vilken säsong det är under året. Detta för att tillgodose servicegrad utefter medlemsbeläggning och den totala ekonomin.  

Överlåtelse  

 • Sker en försäljning eller överlåtelse av FriskvårdsSupport Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) till ett annat bolag, under medlemskapstiden, äger den nya ägaren rätten till korrekta uppgifter enligt medlemmens avtal. Vid förändring som äger rum hos medlem, som har betydelse för medlemskapet, är medlemmen skyldig att uppge aktuella uppgifter. 
 • Medlemmen äger rätt att överlåta sitt klubbmedlemskap till någon annan. Överlåtelse ska ske på plats och skriftligen till FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) och genomförs mot avgift på 350 kr.  

Uppsägning  

 • Medlemskap på Club Gym+ i Vaggeryd kan endast sägas upp i förskott vid flytt till en annan kommun/land. Ovan villkor gäller endast medlemmar som tecknat 12 mån eller 24 mån och då valt att dela upp sin betalning via Autogiro eller månadsvis kortbetalning. 

Uppstår en sjukdom/skada där läkaren intygar att aktivitet hos oss på FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd) är risk för medlemmens hälsa gäller ovanstående villkor. Vid detta förfarande gäller ett skriftligt intyg från legitimerad läkare, psykolog eller fysioterapeut.  
 
. Medlemmen äger rätten att ompröva sitt medlemskap när minst 12 månader av den skriftliga tecknade avtalet löpt. Detta innebär att om en medlem tecknat sig för 24 månaders medlemskap så får medlemmen betala full startpremie dvs resterande 500 kr av 1000 kr. Uppsägning rekommenderas ske skriftligen i mitten av månaden och i slutet av avtalsperioden enligt avtal. Vid detta möte undertecknar medlem en uppsägningsblankett på Club Gym+ i Vaggeryd. Uppsägningstiden är 30 dagar plus de dagar som återstår till nästa dragning. Om medlemmen uteblir från ett inbokat möte förblir medlemskapet aktivt.  

Frysning  

 • Vid en sjukdom/skada, där läkaren intygar att medlemmen är begränsad i aktivitet på FriskvårdsSupport i Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd), kan medlemmen frysa sitt medlemskap. Dock ska modell 12 eller 24 månaders medlemskap betalas fullt ut vid en frysning. Intyg från läkaren krävs för att en frysning av medlemskapet ska gå igenom. Frysperioden kan max äga rum i 3 månader i taget sedan krävs ett nytt intyg från läkaren. Intyg skickas till mikaelclubgymplus@outlook.com.
  Medlemmar som tecknat 12 månader eller 24 månader och förskottsbetalt äger ej rätten att frysa, överlåta sitt medlemskap eller att få tillbaka pengar vid flytt till annan kommun/land. 
   
  Jag godkänner samtliga villkor i denna överenskommelse mellan mig och Friskvårdssupport Sverige AB (Club Gym+ Vaggeryd)