Medlemskap/GDPR

Vill du förändra din livsstil, träna, träffas och trivas?

Boka då tid med en medlemsrådgivare där vi berättar mer om vad vår anläggning har att erbjuda 

Medlemsrådgivare Club Gym+ Vaggeryd

Marie Simonsson  marie.clubgymplus@outlook.com 

Maria Randow      maria.randow@navnet.se 

 

 

 

GDPR

Information gällande personuppgiftsbehandling av Club Gym+  medlemmar.

Club Gym+ behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras eller på annat sätt behandlas har du rätt till viss information om dessa uppgifter.

Club Gym+ är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är korrekt. Du kan alltid kontakta oss via mail till mikael@gymlus.se. Medlemskapet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter. Club Gym+ behöver dock vissa uppgifter om dig för att ingå medlemskap på Club Gym+.

Som medlem sparas dina personuppgifter och behandlas för vissa särskilda ändamål. Dessa uppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgiftsbehandlingen som utförs i samband med ditt medlemskap följer gällande lagstiftning. Den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkor och för att Club Gym+ har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis hälsa - utförs endast efter nödvändighet och med stöd av lagstiftning.

Club Gym+ behandlar dina personuppgifter med ändamål att upprätthålla en god registervård. Skötsel av medlemsadministration, utskick av medlemsnyheter och relevant marknadsföring. Club Gym+ kan också behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras då det är viktigt att kunna säkerställa medlemmars identitet. Dina personuppgifter behandlas med nödvändighet i Sagas IT-system.

Lagringstiden
Club Gym+ behandlar dina personuppgifter så länge ditt medlemskap är giltigt. Senast ett år efter att ditt medlemskap upphört, raderas dina personuppgifter. Club Gym+ fortsätter endast att lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen av uppgifterna. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till [javascript protected email address]. Du har också rätt att vända dig till datainspektionen/integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål. Vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring dina personuppgifter.

Genom att du redan godkänt Club Gym+ medlemsavtal vid tecknande av ditt träningskort, behöver du inte göra någonting. Vill du inte få någon marknadsföring, kan du när som helst kontakta oss via [javascript protected email address] och begära att vi utskicken upphör.